De Noaberspelen is er voor jong en oud! Iedereen is welkom en kan meedoen. Inwoners maken kennis met verschillende sport- en cultuur gerelateerde activiteiten, ontmoeten andere wijkbewoners en het stimuleert inwoners in beweging te komen op het gebied van sporten en/of cultuur. Deze worden aangeboden door sport- en cultuur aanbieders uit de buurt. Zij brengen hun aanbod onder de aandacht en vergroten daarmee de bekendheid van de vereniging en het aanbod. De noaberspelen is in 2022 uitgevoerd in de wijk Groot Driene en de buurt de Nijverheid.

De noaberspelen heeft meerdere doeleinden:
- (kwetsbare) inwoners maken kennis met vrijetijdsbesteding (sport, kunst en cultuur)
​binnen de wijk
- Noaberschap stimuleren
- Inwoners komen in beweging (fysiek en mentaal)
- Het talent van de mens staat centraal
- Bevorderen van sociale cohesie 
- Met dit initiatief sluiten we aan bij bestaande structuren en initiatieven in de wijk of buurt
- Van de buurt - Voor de buurt 

Wijkgericht
De noaberspelen wordt georganiseerd in de wijk. Door wijkgericht te werken ontdekken inwoners wat er in de eigen buurt speelt, wie je buren zijn, wordt het sociale netwerk vergroot en sluiten we aan bij bestaande initiatieven in de wijk. De Noaberspelen is dus per wijk of buurt verschillend van vorm en aard, maar het uitgangspunt blijft altijd het inzetten van sport, kunst en cultuur om ontmoeting en sociale cohesie tot stand te brengen.

Sport, kunst en cultuur verbindt! 
Deelnemers van culturele activiteiten ervaren volgens wetenschappelijk onderzoek (WHO, 2019) onder andere meer levensvreugde, betrokkenheid en waardering. Kunst zet in beweging. Bij culturele activiteiten ligt de focus op mogelijkheden – niet op beperkingen. Deelnemen aan kunst en cultuur helpt bij het opbouwen van zelfvertrouwen en eigenwaarde. Het zorgt voor gevoelens van zingeving en plezier. En omdat kunst raakt, is het contact erover meteen persoonlijk. Kunst verbindt.

Sport zorgt niet alleen voor lichamelijke fitheid maar ook voor mentale fitheid. Sporters zullen het daarmee eens zijn. Simpelweg omdat je je na afloop van het sporten altijd lekkerder voelt dan daarvoor. Voldoende fysieke activiteit gaat depressies tegen, vertraagt de ontwikkeling van dementie en vermindert het aantal psychische klachten. Tegelijkertijd kan sporten leiden tot meer eigenwaarde, zelfvertrouwen en (sociale) vaardigheden. (NOC*NSF, 2022)

Zie meer informatie op: https://noaberspelenhengelo.weebly.com   
Back to Top