piekartz

Ik ben een crossmedia designer / art director / die er van houdt om concepten te bedenken door middel van doordachte strategie en research. Ik kijk om mij heen, naar de mens, de wereld. Door te observeren vind ik inspiratie. En zo niet, dan kijk ik niet goed genoeg. Mijn werk typeert zich doordat elk ontwerp een verhaal heeft. Mijn doel als art director is om mensen te raken door mijn verhaal visueel met hen te delen. Ik leg verbindingen tussen verschillende mediums en het karakter. Ik wil verhalen toegankelijk maken voor de mens. ​​​​​​​
Cum Laude | Bachelor of Arts 
I am a cross media designer / art director / who likes to come up with concepts through thoughtful strategy and research. I look around me, at the human being, the world. I find inspiration by observing. And if not, I do not look good enough. My work is characterized by the fact that every design has a story. My goal as art director is to touch people by visually sharing my story with them. I make connections between different mediums and the character. I want to make stories accessible to people.

Back to Top